Şiir

En Sevilen Yunus Emre Şiirleri

En Sevilen Yunus Emre Şiirleri

En Sevilen Yunus Emre Şiirleri

Yunus Emre Hazretlerinin yaşadığı dönem Moğol istilalarının Anadolu’ya ulaştığı, Selçuklu Devleti’nin gücünü yitirdiği, taht kavgalarının yaşandığı, doğudan batıya Türk iskanının devam ettiği, Anadolu’da birliğin dağıldığı zor bir dönemdir.

Yunus Emre Hazretleri hakkındaki bilgilerin çoğu şifahidir. Bununla birlikte Lâmiî Çelebi’nin Nefehâtü’l-Üns Tercümesi‘nde, Taşköprüzade’nin Şekâik‘inde, Aşıkpaşazade’nin Tarih‘inde, Aşık Çelebi’nin Meşâirü’ş-Şuarâ‘sında, Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Veli‘de, Aziz Mahmut Hüdayi’nin Vakıât‘ında, İbrahim Hâs’ın Tezkire‘sine -Allah Teâlâ cümlesinden razı olsun- Yunus Emre’nin ismine ve hatıralarına rastlarız.

Yunus Emre (kûddise sırruhû) “Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil” manasınca yaşantısı, şiirleri ve menkıbeleriyle unutulmamış; sevgisi ve hürmeti gönülden gönüle, nesilden nesile aktarılmıştır.

İşte biz de bu yazımızda yüz yıllar boyunca insanların dillerinden düşmeyen, ilk gün ki gibi muhabbetle söylenmeye devam eden hazretin 15 şiirinden bahsedeceğiz.

İşte En Sevilen Yunus Emre Şiirleri

1) Bana Seni Gerek Seni

Aşkın aldı benden beni,
Bana seni gerek seni.
Ben yanarım dünü günü,
Bana seni gerek seni.

Ne varlığa sevinirim,
Ne yokluğa yerinirim,
Aşkın ile avunurum,
Bana seni gerek seni.

Dinle / Devamını Oku


2) Biz Dünyadan Gider Olduk

iz dünyadan gider olduk,
Kalanlara selam olsun.
Bizim için hayır dua,
Kılanlara selam olsun.

Ecel büke belimizi,
Söyletmeye dilimizi.
Hasta iken halimizi,
Soranlara selam olsun.

Dinle / Devamını Oku


3) İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır.

Okumaktan murat ne
Kişi Hak’kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru ekmektir.

Dinle / Devamını Oku


4) Kahrın da Hoş Lütfûn da Hoş

Cana cefa kıl ya vefa
Kahrın da hoş, lütfun da hoş,
Ya derd gönder ya deva,
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrın da hoş lütfûn da hoş.

Dinle / Devamını Oku


5) Bir Kez Gönül Yıktın ise

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil.

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Birine bindir az değil.

Dinle / Devamını Oku


6) Gönüller Yapmaya Geldim

Benim burda kararım yok,
Ben burdan gitmeye geldim.
Bezirgânım metaım çok,
Alana satmaya geldim.

Ben gelmedim davi için,
Benim işim sevi için.
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

Dinle / Devamını Oku


7) Gelin Tanış Olalım

Hak cihana doludur,
Kimseler Hakk’ı bilmez.
Onu sen senden iste,
O senden ayrı olmaz.

Dünyaya inanırsın,
Rızka benimdir dersin.
Niçin yalan söylersin?
Çün sen dediğin olmaz.

Dinle / Devamını Oku


8) Arayı Arayı Bulsam İzini

Arayı arayı bulsam izini,
İzinin tozuna sürsem yüzümü.
Hak nasip eylese görsem yüzünü,
Ya Muhammed canım arzular seni.

Bir mübarek sefer olsada gitsem
Kabe yollarında kumlara batsam
Hup cemalin bir kez düşte seyretsem
Ya Muhammed canım arzular seni.
(Sallâllâhü aleyhi ve sellem)

Dinle / Devamını Oku


9) Be Hey Kardaş Hakk’ı Bulam mı Dersin

Be hey kardaş Hakk’ı bulam mı dersin,
Hakk’a yarar amel işlemeyince.
Tarikat sırrına erem mi dersin,
Kamil mürşid sana söylemeyince.

Özenirsen gardaş, tevhide özen,
Tevhiddir nefsinin kal’asın bozan.
Hiç kendi kendine kaynar mı kazan?
Çevre yanın ateş eylemeyince.

Dinle / Devamını Oku


10) Gel Gör Beni Aşk Neyledi

Ben yürürüm yane yane
Aşk boyadı beni kane
Ne akilem, ne divane
Gel gör beni âşk n’eyledi?

Kâh eserim yeller gibi
Kah tozarım yollar gibi
Kâh akarım seller gibi
Gel gör beni âşk n’eyledi?

Dinle / Devamını Oku

Yorum Yaz