Kitaplık

Dosteyevski’nin Yeraltından Notlar Adlı Eserinden Alıntılar

Dosteyevski`nin Yeraltından Notlar Adlı Eserinden Alıntılar

Dosteyevski’nin Yeraltından Notlar Adlı Eserinden Alıntılar

Ben, kötü bir adam değildim; işin aslı nasıl bir adam belli değil. Ne aksi bir adam olabildim, ne de iyi, ne alçak ne namuslu, ne kahraman ne de korkak. Hiçbir işi de tutturamadım. Şimdi, kendi köşeme çekilmiş, akıllı adamların bir iş tutturamayacakları, tutturanların ise aptal oldukları gibi kin dolu bir teselliyle kendimi kızdırıyorum.

Yemin ederim, her şeyin bilincinde olmak bir hastalıktır; bütün vrlığınızı etkileyen gerçek bir hastalık.

Her şeyi derinden anlayan bir adam kendine saygı dıyabilir mi?

Aşağılanmaktan zevk alan bir adam kendisine saygı duyabilir mi hiç?

Aşık olmayı denedim, hem de bir değil iki defa, inanır mısınız baylar, korkunç acılar çektim.


Ayrıca bakınız:

Fyodor Mihaylovic Dostoyevski Sözleri

Kitap Temalı Özlü Sözler

Okumakla İlgili Özlü Sözler

Eylem adamları dar kafalı oldukları için karşılaştıkları bir meselenin ilk sebeplerini fazlaca araştırmadan, ikinci dereceden sebeplere sarılırlar. Eyleme geçmekiçin tartışılmaz bir sebep bulduklarında içleri rahatlar. En önemlisi de bu zaten. İnsan, herhangi bir teşebbüsten evvel bütün tereddütlerden sıyrılmalıdır.

İnsanın hak yerini bulsun diye intikam aldığı söylenir. O halde ilk sebep adalettir. Bu şekilde bütün tereddütlerinden sırılan insan, doğru bir eylemde bulunduğuna inanarak içi rahat bir şekilde intikam alabilir. Ben, intikam almad ne adalat ne de erdem görüyorum; insan, sırf kızgınlığından dolayı intikam alır.

Eylem adamları dar kafalı oldukları için karşılaştıkları bir meselenin ilk sebeplerini fazlaca araştırmadan, ikinci dereceden sebeplere sarılırlar. Eyleme geçmek içim tartışılmaz bir sebep bulduklarında içleri rahatlar. En önemlisi de bu zaten. İnsan, herhangi bir teşebbüsten evvel bütün tereddütlerden sıyrılmalıdır.

Kendimi akıllı görmem, belki de hayatım boyunca hiçbir işi bitirememiş olmamdan kaynaklanıyor.

İnsanın hak yerini bulsun diye intikam aldığı söylenir. O halde ilk sebep adalettir. Bu şekilde bütün tereddütlerinden sıyrılan insan, doğru bir eylemde bulunduğuna inanarak içi rahat bir şekilde intikam alabilir. Ben intika almada ne adalet ne de erdem görüyorum, insan, sırf kızgınlığından dolayı intikam alır.

Huzur içinde yaşayıp, zafer kazanmış bir edayla ölmekten daha güzel ne olabilir ki!

Ey gidi saf, temiz yürekli çocuk! Dünya kurulduğundan beri insanların sadece kendisine fayda getirecek şekilde davrandıkları hiç görülmüş mü?


Dosteyevski’nin Yeraltından Notlar Adlı Eserinden Alıntılar
Kitap Okumaları
Kitaplık

Yorum Yaz