Şiir

Şiir Medeniyeti Albümü

Şiir Medeniyeti Albümü

Şiir Medeniyeti Albümü ‘nde yer alan tüm şiirler video klipleri ve sözleri ile Didaktik Sözler’de…

Hatırlanacağı üzere, 2017 yılının ortalarında Divan edebiyatının üç büyük ismi Fuzuli, Baki ve Taşlıcalı Yahya‘nın şiirleri ünlü şair ve sunucu Serdar Tuncer’in yorumuyla albüm haline getirilmişti. “Şiir Medeniyeti” adlı albümün tanıtım konseri ise, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda yapılmıştı.

Müzikler ünlü bestekarlardan

“Şiir Medeniyeti” albümü, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Ömer Tuğrul İnançer, Hayati İnanç, Savaş Barkçin ve Emrah Gökçe’nin danışmanlığıyla 6 ayda hazırlandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA’nın destekleriyle hazırlanan 3 albümlük sette Fuzuli, Baki ve Taşlıcalı Yahya’nın 12’şer eserine yer veriliyor.

Şiir Medeniyeti Albümünün İçeriği

Bâkî

1. Tenhâlara Saldın Beni
2. Derdine Dermân İstemez
3. İşte Sen İşte Ben
4. Söylen Söylesin
5. Bir Hoş Sadâ İmiş
6. Hâl-i Âlem Böyledir
7. Ey Gönül
8. Sâkiyâ Meded
9. Seyr-i Gülşen
10. Seni Rânâ Bilirim
11. Cân Teşne Cânân Teşnedir
12. Bâkî Kalır

Fuzulî

1. Su Kasîdesi
2. Olmasın Yâ Rab
3. Beni Cândan Usandırdı
4. Belâ-yı Aşk
5. Aşk Âfet-i Cândır
6. Âşık Oldur Kim
7. Yâd Eylerim
8. Mecnûn`un Ancak Adı Var
9. Etmez mi İdim
10. Gam Var Gam-hâr Yok
11. Henüz
12. Cânım Efendim

Taşlıcalı Yahya

1. Vuslat Yolu
2. Ne Cihân Olsa Ne Cân Olsa
3. Rahm Eyle Benim Rûhum
4. Olur Olmaz
5. Geç
6. Dâvâ-yı Aşk
7. Elden Gider
8. Müşkil Belâ
9. Bir Avuç Hâk
10. Derdimizden Derdimiz Yok
11. Yolunda Ölmez İsem
12. Helâk Ettin Beni


Şiir Medeniyeti Albümü ve İçeriği
DS Şiir

Yorum Yaz